Klouby 28 - 55 kNm

Klouby / Dvoukloub

Řada MdB MdG MdW d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7
    [Nm]   [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
77 19000 28000 9000 180 155,5 110 10x16 15 3 95 30 204
79* 28000 34000 - 200 165,0 - 4 x15 20 - - - 204
80 26000 33000 13000 225 196,0 140 8 x16 15 5 160 30 215
83 30000 40000 18000 250 218,0 140 8 x18 18 6 120 45 250
84 37000 55000 23000 285 245,0 175 8 x20 20 7 130 35 265

* pouze s KV-unašečem
MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment
MdW = Trvale se střídající kroutící moment


Další připojovací příruby v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

 

Klouby

Řada KZ ß
max
e L m J C
       [°]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
77 310 25 110 220 20,9 0,080 1320
79 310 22 113 226 29,3 0,140 1300
80 310 24 108 216 28,0 0,147 1860
83 310 20 125 250 40,8 0,269 2700
84 310 20 135 270 57,9 0,455 2920

 

Dvoukloub
Složen ze dvou jednoduchých kloubů

Size KZ ß e L m J C
       [°]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
77 767 25 110 440 42,8 0,165 660
80 767 24 108 432 57,0 0,304 930
83 767 20 125 500 83,1 0,556 1350
84 767 20 135 540 118 0,940 1460

KZ 310, 767 .....Normální úhel výklonu
βmax ............... Maximální úhel kloubu

- Jiná provedení na dotaz -

 

Příklad označení:

Jednoduchý kloub, řada 83
Jednoduchý kloub 310-83

Dvojkloub, řada 83
Dvoukloub 767-83

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.