Kardanové hřídele od 8,8 do 25 kNm s vyrovnáním délky

Řada MdB MdG d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7 d6 s
    [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
58 6900 8800 150 130,0 90 8 x12 10 3 92 26 155 100 3,0
68 10000 11500 180 155,5 110 8 x14 12 3 120 24 160 92 6,5
70 12000 17000 180 155,5 110 8 x14 12 3 100 28 174 120 4,0
72 15000 21000 180 155,5 110 10x16 12 3 95 26 170 104 8,0
73 17000 25000 180 155,5 110 10x16 14 3 95 26 178 111,5 6,75

MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment


Další připojovací příruby  v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

Řada KZ ß
max
e LZ
min
LA m
min
J
min
C
min
mR JR CR
       [°]   [mm]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
58 46 35 90 640 110 26,9 0,049 135 7,18 0,0169 177
68 45 24 78 640 110 34,1 0,074 210 13,7 0,0252 263
68 46 35 95 670 110 36,1 0,080 193 13,7 0,0252 263
70 45 25 95 600 110 35,6 0,096 210 11,4 0,0385 403
72 45 20 85 670 110 51,8 0,156 320 18,9 0,0439 459
72 46 33 100 700 110 53,0 0,161 300 18,9 0,0439 459
73 45 20 85 670 110 51,4 0,160 365 17,4 0,0480 502
73 46 24 100 700 110 52,6 0,165 345 17,4 0,0480 502

KZ 45 ................... Normální úhel výklonu
KZ 46 ................... Velký úhel výklonu
βmax ...................... Maximální úhel kloubu
LZmin .................... Nejmenší zástavbová délka v zasunutém stavu
LA ........................ Vyrovnání délky
mmin, Jmin, Cmin...... Hodnoty pro LZmin
mR, JR, CR ........... Hodnoty pro 1 m trubky

- Jiná provedení na dotaz -

Příklad označení kardanové hřídele s vyrovnáním délky, velký úhel, velikost 68,
LZ = 1250 mm, n = 2000 rpm, DIN unašeč Ø 180 mm, 8 otvorů Ø 14 mm:
Kardanová hřídel 46-68 · 1250-2,0 - DIN Ø 180 · 8 · Ø 14

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.