Kardanové hřídele od 55 do 260 kNm s vyrovnáním délky

Řada MdB MdG MdW d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7 d6 s
    [Nm]   [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
85 37000 55000 23000 250 218 140 8 x18 18 6 170 34 250 162 9,85
86 45000 58000 24000 285 245 175 8 x20 20 6 170 34 250 165 12,5
90 85000 120000 45000 315 280 175 8 x22 22 6 180 40 285 218 10,5
95 125000 175000 58000 350 310 220 10x22 25 7 210 44 315 219 15,0
97 190000 260000 100000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 350 273 19,0
97* 150000 200000 70000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 350 273 11,6
98 155000 210000 80000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 370 273 19,0
98* 150000 200000 70000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 370 273 11,6

* pro aplikace orientované na životnost
MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment
MdW = Trvale se střídající kroutící moment


Další připojovací příruby  v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

Řada KZ ß
max
e LZ
min
LA m
min
J
min
C
min
mR JR CR
       [°]   [mm]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
85 41 15 130 905 110 164 0,91 1200 37,0 0,215 2244
86 41 15 130 905 110 168 1,00 1220 47,0 0,275 2874
90 41 15 150 1005 135 265 2,17 2170 53,7 0,580 6057
95 41 15 170 1105 135 340 3,39 3210 75,5 0,789 8246
97 41 15 195 1285 170 525 7,22 5350 119,0 1,93 20165
97* 41 15 195 1285 170 506 7,14 5315 74,8 1,28 13370
98 41 15 195 1285 170 534 7,48 5360 119,0 1,93 20165
98* 41 15 195 1285 170 515 7,40 5325 74,8 1,28 13370

* pro aplikace orientované na životnost
KZ 41 .................... Normální úhel výklonu
βmax ....................... Maximální úhel kloubu
LZmin ..................... Nejmenší zástavbová délka v zasunutém stavu
LA ......................... Vyrovnání délky
mmin, Jmin, Cmin ...... Hodnoty pro LZmin
mR, JR, CR ............ Hodnoty pro 1 m trubky

- Jiná provedení na dotaz -

Příklad označení kardanové hřídele s vyrovnáním délky, velikost 85,
LZ = 1250 mm, n = 2000 rpm, DIN unašeč Ø 250 mm, 8 otvorů Ø 18 mm:
Kardanová hřídel 41-85 · 1250-2,0 - DIN Ø 250 · 8 · Ø 18

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.