Kardanové hřídele od 28 do 55 kNm s vyrovnáním délky

Řada MdB MdG MdW d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7 d6 s
    [Nm]   [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
77 19000 28000 9000 180 155,5 110 10x16 15 3 95 30 204 144 7,0
79* 28000 34000 - 200 165,0 - 4 x15 20 - - - 204 144 7,0
80 26000 33000 13000 225 196,0 140 8 x16 15 5 160 30 215 144 7,0
83 30000 40000 18000 250 218,0 140 8 x18 18 6 120 45 250 162 9,85
84 37000 55000 23000 285 245,0 175 8 x20 20 7 130 35 265 162 9,85

* pouze s KV-unašečem
MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment
MdW = Trvale se střídající kroutící moment


Další připojovací příruby  v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

Řada KZ ß
max
e LZ
min
LA m
min
J
min
C
min
mR JR CR
       [°]   [mm]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
77 45 25 110 695 110 68,4 0,218 545 23,7 0,111 1162
79 45 22 113 785 110 82,0 0,319 565 23,7 0,111 1162
80 45 24 108 735 110 84,4 0,348 705 23,7 0,111 1162
83 41 20 125 860 110 121 0,620 945 37,0 0,215 2244
84 41 20 135 900 110 147 0,903 1060 37,0 0,215 2244

KZ 41, 45 ............... Normální úhel výklonu
βmax ....................... Maximální úhel kloubu
LZmin ..................... Nejmenší zástavbová délka v zasunutém stavu
LA ......................... Vyrovnání délky
mmin, Jmin, Cmin ...... Hodnoty pro LZmin
mR, JR, CR ............ Hodnoty pro 1 m trubky

- Jiná provedení na dotaz -

Příklad označení kardanové hřídele s vyrovnáním délky, velikost 80,
LZ = 1250 mm, n = 2000 rpm, DIN unašeč Ø 225 mm, 8 otvorů Ø 16 mm:
Kardanová hřídel 45-80 · 1250-2,0 - DIN Ø 225 · 8 · Ø 16

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.