Krátké kardanové hřídele od 8,8 do 25 kNm s vyrovnáním délky

Řada MdB MdG d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7
    [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
58 6900 8800 150 130,0 90 8 x12 10 3 92 26 155
68 10000 11500 180 155,5 110 8 x14 12 3 120 24 160
70 12000 17000 180 155,5 110 8 x14 12 3 100 28 174
72 15000 21000 180 155,5 110 10x16 12 3 95 26 170
73 17000 25000 180 155,5 110 10x16 14 3 95 26 178

MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment


Další připojovací příruby  v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

Řada KZ ß
max
e LZ
min
LA
min
m
min
J
min
C
min
LZ
max
LA
max
m
max
J
max
C
max
       [°]   [mm]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
58 44 30 90 460 20 21,6 0,046 141 585 110 25,4 0,048 131
68 43 24 78 430 40 25,6 0,065 207 565 110 31,3 0,071 190
68 44 35 95 465 40 27,6 0,071 194 650 110 35,4 0,079 170
70 43 25 95 550 90 33,7 0,091 210 570 110 34,2 0,092 205
72 43 20 85 510 40 38,8 0,104 330 650 110 45,3 0,110 300
72 44 24 100 540 40 40,0 0,108 320 680 110 46,5 0,114 290
73 43 20 85 510 40 40,5 0,110 380 650 110 47,0 0,116 340
73 44 24 100 540 40 41,7 0,115 370 680 110 48,2 0,121 330

KZ 43 .................. Normální úhel výklonu
KZ 44 .................. Velký úhel výklonu
βmax ..................... Maximální úhel kloubu
LZmin ................... Nejmenší zástavbová délka v zasunutém stavu
LZmax ................... Největší zástavbová délka v zasunutém stavu
LAmin ................... Vyrovnání délky pro LZmin
LAmax ................... Vyrovnání délky pro LZmax
mmin, Jmin, Cmin ..... Hodnoty pro LZmin
mmax, Jmax, Cmax .... Hodnoty pro LZmax

- Jiná provedení na dotaz -

Příklad označení krátké kardanové hřídele s vyrovnáním délky, velký úhel, velikost 68,
LZ = 550 mm, n = 2000 rpm, DIN unašeč Ø 180 mm, 8 otvorů Ø 14 mm:
Kardanová hřídel 44-68 · 550-2,0 - DIN Ø 180 · 8 · Ø 14

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.