Krátké kardanové hřídele od 28 do 55 kNm s vyrovnáním délky

Řada MdB MdG MdW d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7
    [Nm]   [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
77 19000 28000 9000 180 155,5 110 10x16 15 3 95 30 204
79* 28000 34000 - 200 165,0 - 4 x15 20 - - - 204
80 26000 33000 13000 225 196,0 140 8 x16 15 5 160 30 215
83 30000 40000 18000 250 218,0 140 8 x18 18 6 120 45 250
84 37000 55000 23000 285 245,0 175 8 x20 20 7 130 35 265

* pouze s KV-unašečem
MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment
MdW = Trvale se střídající kroutící moment


Další připojovací příruby  v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

Řada KZ ß
max
e LZ
min
LA
min
m
min
J
min
C
min
LZ
max
LA
max
m
max
J
max
C
max
       [°]   [mm]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
77 43 25 110 590 60 62,5 0,211 620 690 110 69,8 0,223 570
79 43 22 113 650 95 75,2 0,302 630 810 160 86,6 0,321 560
80 43 24 108 560 30 71,2 0,320 785 730 110 82,5 0,340 720
83 43 20 125 700 60 104 0,570 1010 855 110 119 0,605 940
84 43 20 135 735 60 131 0,825 1130 895 110 146 0,860 1070

KZ 43 ................... Normální úhel výklonu
βmax ...................... Maximální úhel kloubu
LZmin .................... Nejmenší zástavbová délka v zasunutém stavu
LZmax .................... Největší zástavbová délka v zasunutém stavu
LAmin ................... Vyrovnání délky pro LZmin
LAmax ................... Vyrovnání délky pro LZmax
mmin, Jmin, Cmin ..... Hodnoty pro LZmin
mmax, Jmax, Cmax..... Hodnoty pro LZmax

- Jiná provedení na dotaz -

Příklad označení krátké kardanové hřídele s vyrovnáním délky, velikost 80,
LZ = 650 mm, n = 2000 rpm, DIN unašeč Ø 225 mm, 8 otvorů Ø 16 mm:
Kardanová hřídel 44-80 · 650-2,0 - DIN Ø 225 · 8 · Ø 16

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.