Kardanové hřídele od 55 do 260 kNm bez vyrovnání délky

Řada MdB MdG MdW d1 d2 d3 z x d4 b t1 d5 t2 d7 d6 s
    [Nm]   [Nm]   [Nm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
85 37000 55000 23000 250 218 140 8 x18 18 6 170 34 250 162 9,85
86 45000 58000 24000 285 245 175 8 x20 20 6 170 34 250 165 12,5
90 85000 120000 45000 315 280 175 8 x22 22 6 180 40 285 218 10,5
95 125000 175000 58000 350 310 220 10x22 25 7 210 44 315 219 15,0
97 190000 260000 100000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 350 273 19,0
97* 150000 200000 70000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 350 273 11,6
98 155000 210000 80000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 370 273 19,0
98* 150000 200000 70000 390 345 250 10x24 28 7 280 35 370 273 11,6

* pro aplikace orientované na životnost
MdB = Referenční kroutící moment
MdG = Limitní kroutící moment
MdW = Trvale se střídající kroutící moment


Další připojovací příruby  v sekci "Unašeče / šroubové spoje"

Řada KZ ß
max
e L
min
m
min
J
min
C
min
mR JR CR
       [°]   [mm]   [mm]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad]   [kg]   [kgm²]   [kNm/rad] 
85 47 15 130 650 125 0,840 1755 37,0 0,215 2244
86 47 15 130 650 130 0,935 1770 47,0 0,275 2874
90 47 15 150 720 202 1,87 2605 53,7 0,580 6057
95 47 15 170 800 263 3,03 4215 75,5 0,789 8246
97 47 15 195 925 410 6,22 5990 119,0 1,93 20165
97* 47 15 195 925 408 6,19 5945 74,8 1,28 13370
98 47 15 195 925 419 6,48 6000 119,0 1,93 20165
98* 47 15 195 925 416 6,45 5955 74,8 1,28 13370

* pro aplikace orientované na životnost
KZ 47 .................... Normální úhel výklonu
βmax ...................... Maximální úhel kloubu
Lmin ....................... Nejmenší zástavbová délka bez kompenzace délky
mmin, Jmin, Cmin ...... Hodnoty pro Lmin
mR, JR, CR ............ Hodnoty pro 1 m trubky

- Jiná provedení na dotaz -

Příklad označení kardanové hřídele bez vyrovnání délky, velikost  85,
L = 1000 mm, n = 2000 rpm, DIN unašeč Ø 250 mm, 8 otvorů Ø 18 mm:
Kardanová hřídel 47-85 · 1000-2,0 - DIN Ø 250 · 8 · Ø 18

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.